Posted inReview Đà Lạt

Smart Kids Montessori Kindergarten – Mầm Non Song Ngữ Đầu Tiên Tại Đức Trọng

Smart Kids Montessori Kindergarten – Mầm Non Song Ngữ Đầu Tiên Tại Đức Trọng. Là một phụ huynh có con nhỏ; tôi rất quan tâm đến việc dạy con ngay từ nhỏ. Sau khi tìm hiểu về chương trình dạy của Smart Kids Montessori Kindergarten. Tôi xin giới thiệu sơ qua về chương trình dạy […]